اطلاعات نمایندگی های روبونیچ - روبونیچ

اطلاعات نمایندگی های روبونیچ

ویویش 1 - 1 از 2

نام نمایندگی:روبو پدان

کد نمایندگی:270062020209

نام مدیر نمایندگی:کمال فهیم پور

تلفن نمایندگی:۰۹۱۵۹۵۲۰۴۰۱

تصویر از محل نمایندگی:
توضیحات تکمیلی در مورد نمایندگی:

نمایندگی روبوپدان از سال ۱۴۰۰ همکاری خود را با موسسه روبونیچ آغاز کرده است و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هنرجوی فعال زیر نظر این نمایندگی آموزش می بینند.