بخشی از افتخارات روبونیچ

افتخارات دیگر

 1ـ ثبت 6 اختراع دانش آموزی
2ـ کسب 2 مقام اول کشوری جشنواره ابن سینا سال 1398
3ـ کسب 3 عنوان پژوهشگر برتر کشور در سال های 1396 و 1398

                                                                   

* کسب ده ها مقام استانی در جشنواره نوجوان خوارزمی*

واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها