انواع چرخ در ربات
پشتیبانی آنلاین روبونیچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انواع چرخ در ربات

انواع چرخ در ربات

 

انواع چرخ در ربات

انواع چرخ در ربات
انواع چرخ در ربات

چرخ مهم‌ترین المان حرکتی نسبت به بقیه تجهیزات حرکتی زیرا باله، پا، … برای ربات‌هااست.

چرخ دستکم سرعت، اعتنا و ثبات را که سه خصوصیت خیلی اصلی برای پباده سازی و ایجاد

ربات میباشد مهیا می‌نماید. پژوهشگران با الهام از پیرامون خویش، گونه های چرخها برای

مثال چرخهای استاندارد (اثبات)، چرخشی، توپی و تمامی جهته را پباده سازی کرده اند.

بسته به پباده سازی و لازمات ربات، چرخهای استاندارد در روشهای کلاسیک هدایت و

فرماندهی به کارگیری میگردند، در حالیکه چرخهای چرخشی و توپی برای به عبارتی دسته

و تعادل ربات استعمال میگردند. چرخهای همگی جهته خیلی خوب هدایت و فرماندهی ربات

را بر عهده می‌گیرند و این نوع چرخها برای رباتهایی بکار می روند

که بایستی در کلیه جهات تکان نمایند.
در‌این نوشته‌ی علمی مروری بر گونه های چرخهای استاندارد،

چرخشی، توپی و کلیه جهته خوا هیم داشت.

چرخهای استاندارد یا این که ثابت

متداول ترین چرخهای مو جود، چرخهای استاندارد میباشند. این چرخ دارنده دو جايگاه آزادی میباشد

. مرکز چرخ به شاسی ربات وصل شده‌است. زاویه در بین شاسی ربات و صفحه چرخ اثبات میباشد

. چرخهای اثبات معمولا در رباتهای متحرکی بکار برده می گردند که چرخ به موتور

وصل میباشد و برای هدایت و فرماندهی ربات به کار گیری می شوند.
چرخ استاندارد

چرخ های جهت دار

این چرخها معمولا برای مراقبت تعادل به کارگیری می‌گردد و دو نوع می باشند.

چرخهایی که مرکز چرخ و محور متصل گردیده به ربات به طور عمودی و یک راستا باشد

که به آن ها Centeredگفته میگردد. نصب آنان معمولی و صرفا با یک پیچ به مبنا ربات وصل خواهد شد.
نوع دیگر، چرخهایی میباشد که مرکز چرخ و محور اتصال آن به ربات در یک راستا نباشد

که به آن ها Off- centeredیاcaster گفته می‌گردد. همراستا نبودن محور سبب ساز میگردد

گشتاور بیشتری به ربات وارد نماید. در مدلهایی از این نوع چرخها، اتصال در بین چرخ و کادر

ربات چرخشی میباشد و چرخ می‌تواند 360 رتبه حول محور عمود بر چرخ بچرخد. یکی مطرح ترین

عیبهای کاسترها لغزش آنهاست. این لغزش وقتی رخداد می‌ افتد که چرخ با زمین تماس ندارد و

به سادگی به هر جهتی میچرخد. به محض عکس العمل با زمین آن‌ها میتوانند

در جهتی غیر همسو با جهت مدنظر قرار گرفته باشند.

چرخ های توپی

این چرخ از یک توپ و حفظ کننده تاسیس شده است و جايگاه آزادی آن 360 جايگاه میباشد

. چرخهای توپی مانند چرخهای جهت دار بیشتر برای محافظت تعادل ربات به کارگیری میشوند.

فرآورده توپ می‌تواند پلاستیکی یا این که فلزی باشد.
چرخهای هرزگرد که معمولا برای مراقبت تعادل در جلو و عقب ربات قرار میگیرد را می توان در دسته در اختیار بگذاریم.
چرخ توپی

چرخ تمامی جهته

درین نوع چرخ، چرخهای کوچکی بر روی یک چرخ پهناور به صورتی نصب میشود که محور

چرخهای کوچک عمود بر محور چرخ گسترده باشد. این چرخها یک سیستم یک سری جهته

برای ربات می سازند و این قابلیت و امکان را برای ربات مهیا می‌نمایند که به هر سمتی تکان نماید.

از چرخ همگی جهته برای تکان و هدایت ربات استعمال میگردد. یکی‌از مهم‌ترین مزایای به کار گیری

از چرخهای چندین جهته اصطکاک زیر آن در هنگام تکان میباشد. به‌این چرخها سوئدی یا این که

omniهم گفته می‌گردد. در سبک Mecanum محور چرخهای کوچک زاویه 45 مرتبه با چرخ وسیع

داراست. چرخهای خورشیدی جز دسته چرخهای همگی جهته میباشند.

 

انواع چرخ در ربات

 

 

برای بازدید از سایت ما کلیک کنید…

 

روبونیچ