جلسه اول- نمایش اعداد

در این جلسه دانش آموز با قطعه ای به نام سون سگمنت می تواند اعداد و حروف انگلیسی ایجاد نماید 

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید