ترم سوم - جلسه اول - آبیاری هوشمند گلدان

در این جلسه دانش آموز با استفاده از سنسور آب ، میزان آب موجود در آب را تشخیص می دهد و در صورت خشک بودن آب گلدان ، اقدام به آبیاری با استفاده از پمپ  آب می کند .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید