جلسه اول - سطح یک

در جلسه اول دانش آموز با مفاهیم اولیه از جمله انرژی الکتریکی ، جریان و ولتاژ الکتریکی آشنا شده

و مقدمات نقشه خوانی مدارهای الکترونیکی و روش کار با میز کار را آموزش می بیند .

همچنین با قطعاتی از جمله لامپ ، کلید و باتری و تجهیزاتی دیگر آشنا شده و مدار ساده ای با استفاده از این قطعات در بخش کار عملی بر روی میز کار می بندد.

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید