ترم سوم - جلسه دوم - مدار موزیکال

در این جلسه دانش آموز با آی سی و ساختار داخلی بلندگو آشنا می شود و با استفاده از آن ها مدار تولید کننده موزیک می سازد.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید