ترم ششم - جلسه دوم - نوشتن برنامه چراغ راهنمایی ، شبیه سازی و ساخت آن

 .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید