ترم پنجم - جلسه دوم - آمپلی فایر

در این جلسه تقویت کننده جدیدی با نام lm386 معرفی شده است که بیشتر برای تقویت صدا از آن استفاده می شود . در این مدار ابتدا میکروفون امواج صوتی را به امواج الکتریکی تبدیل می کند و بعد از تقویت شدن امواج الکتریکی توسط lm386 ، این امواج توسط بلندگو به امواج صوتی تبدیل می شود.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید