ترم چهارم - جلسه دوم - دزدگیر لرزشی خودرو

آشنایی با سنسور تشخیص لرزش و ساخت مدار دزدگیر خودرو

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید