جلسه دوم - سطح یک

در جلسه دوم با روش کنترل جریان الکتریکی توسط مقاومت الکتریکی آشنا شده و اطلاعات مورد نیاز در مورد مقاومت را فرا می گیرد .

همچنین چگونگی عملکرد لامپ led را آموزش دیده و مدار روشنایی لامپ led را بر روی میز کار با استفاده از نقشه می بندد.

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید