جلسه سوم- تشکیل رنگ

در این جلسه دانش آموز با روش ایجاد رنگ در نمایشگرها که با ترکیب سه رنگ اصلی صورت می گیرد آشنا شده و مداری می سازد که با استفاده از LED RGB می تواند انواع رنگ ها را ایجاد نماید. 

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید