ترم ششم - جلسه سوم -آشنایی با درایور وساخت ربات برنامه ریزی شده

 .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید