ترم پنجم - جلسه سوم - فرستنده و گیرنده رادیویی

از مهمترین امواجی که امروزه از آن ها برای کنترل بیسیم دستگاه های مختلف استفاده می شود ، امواج رادیویی است. در این جلسه دانش آموز با استفاده از انکودر ابتدا اطلاعات را کد گذاری می کند و با استفاده از فرستنده رادیویی آن ها را ارسال می نماید .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید