ترم چهارم - جلسه سوم - تقویت کننده عملیاتی

آشنایی با تقویت کننده عملیاتی و ساخت مقایسه کننده برای مدار کنترل دمای دقیق .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید