جلسه سوم - سطح یک

در این جلسه دانش آموز با مفهوم سنسور آشنا شده و پس از یادگیری روش کار مقاومت نوری ، او می تواند اولین مدار هوشمند این بسته آموزشی را با استفاده از نقشه بر روی میز کار ببندد.

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید