ترم سوم - جلسه ششم - پیانو

در این جلسه دانش آموز با استفاده از تغییر سرعت شارژ و دشارژ خازن بدون قطب ، از مسیر مقاومت های 1 کیلو اهم و کلید های فشاری مداری می سازد که می تواند مانند پیانو صداهای زیر و بم برای ساخت موزیک ، ایجاد نماید .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید