ترم ششم - جلسه ششم - آشنایی با LCD و راه اندازی آن

 .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید