جلسه شش - سطح یک

در جلسه ششم دانش آموز با استفاده از کلید های فشاری و کلید دنده عقب ، با روش کنترل موتورهای ربات برای حرکت به سمت های مختلف آشنا شده

و با افزودن تجهیزاتی مانند سیم رابط بلند، میز دسته کنترل و … ربات کنترل دستی را می سازند.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید