ترم پنجم - جلسه هشتم -مقدمات برنامه نویسی

 در این جلسه دانش آموز

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید