جلسه هشتم- تست اعصاب

اعصاب سنج یکی از وسایل سرگرم کننده می باشد که میزان تمرکز و لرزش دست ما را نشان می دهد. در این جلسه دانش آموز با استفاده از قطعاتی از جمله بازر و led این وسیله را می سازد.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید