جلسه هشتم - سطح یک

در جلسه هفتم دانش آموز با استفاده از کلید های فشاری و کلید دنده عقب ، با روش کنترل موتورهای ربات برای حرکت به سمت های مختلف آشنا شده

و با افزودن تجهیزاتی مانند سیم رابط بلند، میز دسته کنترل و … ربات کنترل دستی را می سازند.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

بیشتر بدانید