جلسه هفتم- کنترل بیسیم

استفاده از دستگاه های مختلف که به صورت بیسیم بتوان آن ها را کنترل کرد در زندگی و اطراف ما پر کاربرد شده اند . در این جلسه دانش آموز با روش های کنترل بی سیم آشنا شده و یک کنترل ساده مادون قرمز می سازد.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید