ترم ششم - جلسه هفتم - راه اندازی مدار ساعت دیجیتال

 .

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید