ترم چهارم - جلسه هفتم - ربات تعقیب خط

ساخت و راه اندازی ربات تعقیب خط

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید