جلسه پنجم- هشدار باران

کار با سنسور تشخیص آب و استفاده از آن و ساخت مداری که بتواند با تشخیص باران هشدار صوتی ایجاد کند ، از مهمترین آموزش های این جلسه می باشد. 

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید