ترم پنجم - جلسه پنجم - شبیه سازی و تست مجازی در پروتئوس

 در این جلسه دانش آموز با نرم افزار پروتئوس مدارات را شبیه سازی و بصورت مجازی آنها را تست میکند.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید