ترم چهارم - جلسه پنجم - آشنایی با ولتاژ متناوب و مستقیم

آشنایی با ولتاژ acو dc و روش تبدیل ولتاژ ac به dc

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید