جلسه چهارم- پنکه هوشمند

در این جلسه دانش آموز با سنسور دما آشنا شده و مدار هوشمندی را می سازد که با افزایش دما ،موتور را روشن می کند که باعث خنک شدن محیط می شود . 

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید