ترم پنجم - جلسه چهارم - آشنایی با پروتئوس

 در این جلسه دانش آموز با نرم افزار پروتئوس برای طراحی مدار و شبیه سازی آن ها آشنا می شود.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید