جلسه چهارم - سطح یک

 این جلسه سرآغاز بحث رباتیک می باشد که دانش آموز با اجزا سازنده موتور الکتریکی از جمله آهنربای ثابت و متحرک و روش کار آن آشنا می شود و روش کنترل موتور را آموزش می بیند.

در بخش کار عملی ، دانش آموز مدار کنترل موتور الکتریکی را با استفاده از کلید فشاری می بندد.

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید