فیوز الکتریکی چیست؟
پشتیبانی آنلاین روبونیچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیوز الکتریکی چیست؟

فیوز الکتریکی چیست؟

 

فیوز الکتریکی چیست؟

 

تعریف فیوز

فیوز یک تجهیز حفاظتی بیشتر جریان با یک جز مذاب شونده میباشد که در

فیوز الکتریکی چیست؟
فیوز الکتریکی چیست؟

اثر عبور جریان زیاد ناشی از بیشتر بار یا این که اشتباه، داغ و ذوب میشود.

انگیزه فیوز رفع خطای دایم از روش بیرون ساختن المان معیوب توسط ذوب شدن می‌باشد.

برای هر فیوز 2 پارامتر تعریف می گردد : زمان – جریان سوختن

ذوب شدن در یک دوره معین برای یک جریان خطای معلوم
برای هر فیوز یک مشخصه جریان – زمان (TCC) موجود هست که از دو منحنی تشکیل‌شده میباشد :
منجنی ذوب دست کم
منحنی کل رفع غلط
Minimum melt curve : منحنی بیان کنده دست کم زمان – جریان برای ذوب قسمت ذوب شونده میباشد.

Total clearing curve : منحنی بیان کنده حداکثر دوره – جریان برای ذوب قسمت ذوب شونده و خاموش کردن قوس میباشد.

شناخت با گونه های فیوز ها

اشکال فیوز
معمولاً به فیوزهای بالای 600 ولت، کات اوت فیوز (Fuse Cutout) میگویند.

Liquid filled (oil-filled) Cutout : فیوزهایی می‌باشند که قسمت ذوب شونده آن

در یک تانک بسته روغنی جای‌دارد و در کانال مورد آیتم استعمال قرار میگیرد.

Expulsion cutout : در‌این مدل، ذوب شدن پیوند، موجب گرم شدن لوله فیبری فیوز

گردیده که خویش موجب ایجاد گاز دی یونیزاسیون برای خاموش کردن قوس

الکتریکی می گردد. این دسته فیوز در کانال هوایی کاربرد دارااست.

طبقه بندی فیوز از نظر نسبت سرعت ذوب :

Type K : سریع
Type L : نماید
دانلود تحقیق در رابطه معرفی فیوزهای الکتریکی
دانلود تحقیق در رابطه معرفی فیوزهای الکتریکی

واحدهای ترکیبی فیوز

مدار های الکتریکی معمولاً به وسایل قطع و وصل و حفاظتی نیاز دارا‌هستند. به همین

خواسته تجهیزاتی که هر دو امکان در آن‌ها موجود هست برای معدود کردن دور و بر و هزینه

استعمال می شوند. این امکانات با اسم واحدهای ترکیبی فیوز مطابق

با استاندارد فشار ضعیف آیتم به کار گیری می‌باشند.

واحدهای ترکیبی فیوزی در فشار ضعیف کارایی دستی بر پایه ی تعاریف تحت مدل بندی میشوند :

وابسته به سرعت اپراتور : که در این صورت سرعت و نیروی تلاش تنها به اپراتور بستگی داراست.
مستقل از سرعت اپراتور : که در این صورت انرژی ذخیره گردیده در فنر سبب سعی

سیستم میشود و به همین خاطر جداگانه از سرعت اپراتور خواهد بود.

به علاوه دارنده تقسیم بندی ذیل نیز خوا هیم بود :

فیوز – کلید : که در‌این ابزار فیوزها با ابزارهای جدا و وصل مکانیکی به طور خصوصی قرار می‌گیرند.

کلید – فیوز : که در‌این حالت فیوزها بخش متحرک کلید را تشکیل میدهند.

تمام ترکیب های فیوزی دارنده ظرفیت های وصل اتصال کوتاه در محدوده های مشخص

و معلوم میباشند و بازدارنده از ساخت خسارت مالی و جانی به هنگام وصل اتفاقی در هنگام

اتصال کوتاه می شوند. ظرفیت های وصل و قطع در مخلوط های فیوزی با عبارت جریان اتصال

کوتاه نامی مشروط بیان می گردد که مشتمل بر قابلیت و امکان جدا و وصل اتصال کوتاهی

که فیوز در قبال آن نگهداری شده‌است است. به همین خاطر مقادیر مطلوب مدام از روی

مشخصه های جدا فیوزهای گزینه استعمال در ترکیبات فیوزی خوانده می گردند.

 

فیوز الکتریکی چیست؟

 

برای بازدید از سایت های دیگر ما اینجا کلیک کنید.↓↓↓↓

روبونیچ