بسته های آموزشی

این بسته آموزشی شامل 11 جلسه می باشد که کارآموز آموزش را  از لامپ…

430000 تومان

این بسته آموزشی ادامه آموزش های ترم 1 می باشد که شامل 9 جلسه…

415000 تومان

این ربات با استفاده از سنسورهای مادون قرمز ،  نور مادون قرمز آتش را…

96000 تومان

برای دیدن فیلم آموزشی روش ساخت این مدار به بخش ((فیلم آموزشی مدارها و…

59000 تومان

این مدار با استفاده از سنسور دما ، گرما محیط پیرامون را تشخیص می…

84500 تومان

در این مدار از قطعاتی از جمله مقاومت متغیر و led rgb استفاده شده…

61000 تومان

1 2 3

مدارها و ربات ها

محصولات قرار گرفته در این بخش ، بعضی از مدارها و ربات های موجود در بسته های آموزشی می باشند که می توان آن ها را به صورت جدا از بسته آموزشی خریداری نمود. 

این ربات با استفاده از سنسورهای مادون قرمز ،  نور مادون قرمز آتش را…

96000 تومان

برای دیدن فیلم آموزشی روش ساخت این مدار به بخش ((فیلم آموزشی مدارها و…

59000 تومان

این مدار با استفاده از سنسور دما ، گرما محیط پیرامون را تشخیص می…

84500 تومان

در این مدار از قطعاتی از جمله مقاومت متغیر و led rgb استفاده شده…

61000 تومان

با استفاده از این بسته کار آموز می تواند ربات جنگجو ، فوتبالیست و…

195000 تومان