بسته های آموزشی

این بسته آموزشی شامل 11 جلسه می باشد…

325000 تومان358000 تومان

این بسته آموزشی ادامه آموزش های ترم 1…

335000 تومان366000 تومان

این بسته شامل تمام قطعات و تجهیزات مورد…

72000 تومان

در ترم 3 بسته آموزش رباتیک و الکترونیک…

393000 تومان

مدارها و ربات ها

محصولات قرار گرفته در این بخش ، بعضی از مدارها و ربات های موجود در بسته های آموزشی می باشند که می توان آن ها را به صورت جدا از بسته آموزشی خریداری نمود. 

این ربات با استفاده از سنسورهای مادون قرمز…

96000 تومان

برای دیدن فیلم آموزشی روش ساخت این مدار…

59000 تومان

این مدار با استفاده از سنسور دما ،…

84500 تومان

در این مدار از قطعاتی از جمله مقاومت…

61000 تومان

با استفاده از این بسته کار آموز می…

195000 تومان