نمایندگی های روبونیچ - روبونیچ

نمایندگی های روبونیچ

اگر در نمایندگی روبونیچ ثبت نام کرده اید و فعالیت دارین اطلاعات خودتون را وارد کنید

ویویش ۱ - ۲ از ۲

ویویش ۱ - ۲ از ۲

کد نمایندگینام مجموعه (نمایندگی)نام مدیر مجموعهتلفن نمایندگیایمیل مجموعهتاریخ ثبت نام در نمایندگی روبونیچآدرس نمایندگیمدارسی که فعالیت داریداطلاعات هنرجویانکد پستی
۲۷۰۰۶۲۰۲۰۲۰۹روبو پدانکمال فهیم پور۰۹۱۵۹۵۲۰۴۰۱۰۱/۰۷/۱۴۰۰خیابان بهشت - پژوهش سرای دانش آموزی
جنب دبستان فردوسی
نیشابور, خراسان رضوی ۹۳۱۳۷۷۴۹۵۸
نقشه آن را بزنید
  • دبستان آفتاب
  • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲
۱۴۹۸۵
۹۶۵۹۸۴۵۱۶۶۹۷مدرسه غیرانتفاعی آتونمریم بیلساز۰۵۱_۴۴۶۷۴۸۱۱۰۱/۰۳/۱۴۰۱شهرستان سبزوار
بلوار سیادتی
کوچه سیادتی ۱, سبزوار خراسان رضوی
نقشه آن را بزنید
  • مدرسه امام حسین
  • کانون شهید هاشمی نژاد
  • مهد باغ شادی
  • آموزشگاه دانیال
۱۴۹۵۰
کد نمایندگینام مجموعه (نمایندگی)نام مدیر مجموعهتلفن نمایندگیایمیل مجموعهتاریخ ثبت نام در نمایندگی روبونیچآدرس نمایندگیمدارسی که فعالیت داریداطلاعات هنرجویانکد پستی