نمایندگی های روبونیچ - روبونیچ

نمایندگی های روبونیچ

اگر در نمایندگی روبونیچ ثبت نام کرده اید و فعالیت دارین اطلاعات خودتون را وارد کنید

ویویش ۱ - ۱ از ۲

کد نمایندگینام مجموعه (نمایندگی)نام مدیر مجموعهتلفن نمایندگیایمیل مجموعهتاریخ ثبت نام در نمایندگی روبونیچآدرس نمایندگیمدارسی که فعالیت داریداطلاعات هنرجویانکد پستیتصویر از داخل و سر در نمایندگی
۲۷۰۰۶۲۰۲۰۲۰۹روبو پدانکمال فهیم پور۰۹۱۵۹۵۲۰۴۰۱۰۱/۰۷/۱۴۰۰خیابان بهشت - پژوهش سرای دانش آموزی
جنب دبستان فردوسی
نیشابور, خراسان رضوی ۹۳۱۳۷۷۴۹۵۸
نقشه آن را بزنید
  • دبستان آفتاب
  • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲
۱۴۹۸۵
کد نمایندگینام مجموعه (نمایندگی)نام مدیر مجموعهتلفن نمایندگیایمیل مجموعهتاریخ ثبت نام در نمایندگی روبونیچآدرس نمایندگیمدارسی که فعالیت داریداطلاعات هنرجویانکد پستیتصویر از داخل و سر در نمایندگی