درباره ما

بسته آموزشی الکترونیک و روباتیک

مهندس عبدالهی

مهارت آموزی مقوله ای است كه همواره مورد توجه نظام های آموزشی پیشرفته قرار دارد؛ چرا كه تنها آموزش سطحی منابع درسی به دانش آموزان نمی تواند آنان را برای زندگی آینده مهیا سازد.  از این رو، برای پرورش نسلی كارآمد كه بتواند آینده روشنی را برای كشور رقم زند،باید به فكر راه های افزایش مهارت افراد در نظام آموزشی بود.

با توجه به آغاز «چهارمین انقلاب صنعتی» و رشد تصاعدی تکنولوژی ، پرداختن به مسائل فنی و مهارتی باید از سنین پایین تر مخصوصا ابتدایی ، همراه با سرگرمی و تغییر روش های آموزشی ، برای علاقه مندان آغاز گردد.

مهارت آموزی به دانش آموزان در نظام های آموزشی نوین بیش از نمره و معدل اهمیت دارد. دانش آموزان با مهارت یابی می توانند به درك عمیق تری از آموخته های خود دست یابند و برای ساختن آینده ای بهتر آماده شوند. بسته آموزشی الکترونیک و رباتیک * روبونیچ * برپایه مهارت آموزی و سرگرمی بنا شده است که دانش آموزان از هر رده سنی می توانند با آن به علم و مهارت الکترونیک و رباتیک دست یابند. این بسته آموزشی با روشی نوین ،کارکرد قطعات و ساخت مدارهای الکترونیک و ربات ها حتی ربات های هوشمند را به دانش آموزان آموزش می دهد. آموزش الکترونیک در دانشگاه و یا هنرستان ها با استفاده از روابط ریاضی ، مباحث تئوری و نمادها صورت می گیرد اما با توجه به اینکه دانش آموزان از لحاظ سطح علمی قادر به یادگیری مباحث تئوری پیچیده و روابط ریاضی نمی باشند در این بسته آموزشی دانش آموز با استفاده از نماد و بیان ساده روش کار قطعات الکترونیک و نقشه خوانی با تصاویر و اشکال جذاب ،مهارت لازم برای ساخت مدارهای الکترونیک و ربات فرا می گیرند
مهارت آموزی مقوله ای است كه همواره مورد توجه نظام های آموزشی پیشرفته قرار دارد؛ چرا كه تنها آموزش سطحی منابع درسی به دانش آموزان نمی تواند آنان را برای زندگی آینده مهیا سازد.  از این رو، برای پرورش نسلی كارآمد كه بتواند آینده روشنی را برای كشور رقم زند،باید به فكر راه های افزایش مهارت افراد در نظام آموزشی بود.

با توجه به آغاز «چهارمین انقلاب صنعتی» و رشد تصاعدی تکنولوژی ، پرداختن به مسائل فنی و مهارتی باید از سنین پایین تر مخصوصا ابتدایی ، همراه با سرگرمی و تغییر روش های آموزشی ، برای علاقه مندان آغاز گردد.

مهارت آموزی به دانش آموزان در نظام های آموزشی نوین بیش از نمره و معدل اهمیت دارد. دانش آموزان با مهارت یابی می توانند به درك عمیق تری از آموخته های خود دست یابند و برای ساختن آینده ای بهتر آماده شوند. بسته آموزشی الکترونیک و رباتیک * روبونیچ * برپایه مهارت آموزی و سرگرمی بنا شده است که دانش آموزان از هر رده سنی می توانند با آن به علم و مهارت الکترونیک و رباتیک دست یابند. این بسته آموزشی با روشی نوین ،کارکرد قطعات و ساخت مدارهای الکترونیک و ربات ها حتی ربات های هوشمند را به دانش آموزان آموزش می دهد. آموزش الکترونیک در دانشگاه و یا هنرستان ها با استفاده از روابط ریاضی ، مباحث تئوری و نمادها صورت می گیرد اما با توجه به اینکه دانش آموزان از لحاظ سطح علمی قادر به یادگیری مباحث تئوری پیچیده و روابط ریاضی نمی باشند در این بسته آموزشی دانش آموز با استفاده از نماد و بیان ساده روش کار قطعات الکترونیک و نقشه خوانی با تصاویر و اشکال جذاب ،مهارت لازم برای ساخت مدارهای الکترونیک و ربات فرا می گیرند

" بسته آموزشی  * روبونیچ *  توسط مهندس حسن عبدالهی که نتیجه 6 سال آموزش در زمینه الکترونیک و رباتیک می باشد ، طراحی شده است. "

برخی از سوابق :

1_دارنده 8گواهی نامه ثبت اختراع
2_ کسب مقام دوم در اولین جشنواره ایده های برتر پارک علم و فن آوری مشهد در منطقه شرق کشور
3_دریافت 15 لوح تقدیر در طی دوسال همکاری با آموزش و پرورش
4_همکاری با مرکز نوآوری پارک علم و فن آوری مشهد و کارشناسی طرح های نوآوری
5_آموزش و ساخت بیش از 100 طرح خلاقانه و هوشمند دانش آموزی
6_کسب گواهی نامه مهارت از سازمان فنی حرفه ای در زمینه رباتیک
7_مربی تیم دانش آموزی در جشنواره اختراعات لندن 2019 و کسب مدال طلا
8_مربی تیم های دانش آموزی در جشنواره نوجوان خوارزمی و کسب 4 مقام اول کشوری سال های 95 96 97 98،  13مقام اول استانی، 7 مقام دوم استانی و 22 مقام سوم استان
9_مربی تیم دانش آموزی در مسابقه جابربن حیان سال 97 و کسب مقام برتر کشوری

10_مربی تیم های دانش آموزی در مسابقه ابن سینا و کسب دو مقام طلایی کشوری

برخی از سوابق :

1_دارنده 8گواهی نامه ثبت اختراع
2_ کسب مقام دوم در اولین جشنواره ایده های برتر پارک علم و فن آوری مشهد در منطقه شرق کشور
3_دریافت 15 لوح تقدیر در طی دوسال همکاری با آموزش و پرورش
4_همکاری با مرکز نوآوری پارک علم و فن آوری مشهد و کارشناسی طرح های نوآوری
5_آموزش و ساخت بیش از 100 طرح خلاقانه و هوشمند دانش آموزی
6_کسب گواهی نامه مهارت از سازمان فنی حرفه ای در زمینه رباتیک
7_مربی تیم دانش آموزی در جشنواره اختراعات لندن 2019 و کسب مدال طلا
8_مربی تیم های دانش آموزی در جشنواره نوجوان خوارزمی و کسب 4 مقام اول کشوری سال های 95 96 97 98،  13مقام اول استانی، 7 مقام دوم استانی و 22 مقام سوم استان
9_مربی تیم دانش آموزی در مسابقه جابربن حیان سال 97 و کسب مقام برتر کشوری

10_مربی تیم های دانش آموزی در مسابقه ابن سینا و کسب دو مقام طلایی کشوری

گواهینامه روبونیچ
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها