روبونیچ

آموزش مفهومی و مهارت محور رباتیک و الکترونیک

ساخت انواع مدارهای الکترونیکی و ربات های ساده و هوشمند

پخش ویدیو

آموزش مجازی.پشتیبانی آنلاین. تجهیزات و قطعات الکترونیک و رباتیک
کاربردی مهارتی سرگرمی هدفدار

آموزش رباتیک سطح یک

آموزش سطح 1

از لامپ و کلید
تا ربات هوشمند
برای سنین دوم ابتدایی به بالا

( کلیک نمایید )

آموزش رباتیک سطح دو

آموزش سطح 2

آشنایی و کار با آی سی ها و ساخت مدارها و ربات های جذاب و هوشمند برای سنین دوم ابتدایی به بالا

( درحال آماده سازی )

آموزش سطح 3

کار با قطعات الکترونیکی و آی سی های جدید و آموزش سطح مقدماتی برنامه نویسی برای سنین سوم ابتدایی به بالا

( درحال آماده سازی )

آموزش سطح 4

آموزش سطح پیشرفته و کامل برنامه نویسی برای دانش آموزان چهارم ابتدایی به بالا

( درحال آماده سازی )

 هر سطح شامل یک بسته اصلی و چندین مدار مکمل می باشد که کارآموز می تواند پس از آموزش بسته اصلی ، بسته های مداراهای جانبی را تهیه کند و آنها را بسازد 
سطح ها به گونه ای طراحی شده اند که دانش آموز را قدم به قدم به سطح پیشرفته الکترونیک و رباتیک می رساند

شعار ما

آموزش مهارتی ، مفهومی و کاربردی رباتیک و الکترونیک

آموزش به زبانی ساده با استفاده از شکل و انیمیشن

آموزش به سبک روبونیچ

از لامپ و کلید تا برنامه نویسی

علم ، مهارت و سرگرمی

پیش دبستانی ، ابتدائی و متوسطه

0 +
دانش آموزان ما
0
پروژه های انجام شده
0
مراکز آموزشی همکار ما
0
پروژه های درحال انجام