مدارها و ربات ها

این محصولات شامل اجزا و امکانات برخی از مدارها و ربات هاهای موجود در بسته های آموزشی می باشند که می توان جدا از بسته خریداری نمود.

مشاهده همه 5 نتیجه