بسته آموزشی ترم دو

این بسته آموزشی ادامه آموزش های ترم 1 می باشد که شامل 9 جلسه از مدار نشکیل اعداد و حروف تا ربات تعقیب نور است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آموزش ترم 2 و فیلم های آموزشی آن  کلیک نمایید .

335000 تومان366000 تومان

صاف