بسته آموزشی ترم یک

این بسته آموزشی شامل 11 جلسه می باشد که کارآموز آموزش را  از لامپ و کلید شروع کرده و در هر جلسه یک مدار و یا ربات جدید می سازد و در آخرین جلسه با روش ساخت ربات هوشمند تعقیب آتش آشنا شده و آن را درست می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روش آموزش و فیلم های آموزشی ترم 1  و یا توضیحات کامل در مورد روش آموزشی روبونیچ ، کلیک نمایید.

314000 تومان346000 تومان

صاف