ربات تعقیب آتش

این ربات با استفاده از سنسورهای مادون قرمز ،  نور مادون قرمز آتش را تشخیص می دهد و با فرمان دادن به موتورها ،  به سمت آتش حرکت می کند.

برای دیدن فیلم آموزشی روش ساخت این ربات به بخش ((فیلم آموزشی مدارها و ربات های تک فروش)) در صفحه اصلی مراجعه کنید.

96000 تومان