مدار پنکه هوشمند

این مدار با استفاده از سنسور دما ، گرما محیط پیرامون را تشخیص می دهد و با به چرخش درآوردن پره با فرمان دادن به موتور ، محیط اطراف را خنک می کند و پس از خنک شدن محیط ، موتور الکتریکی خاموش می شود. در این مدار کارآموز با سنسور دما و روش کار آن آشنا می شود

برای دیدن فیلم آموزشی روش ساخت این مدار به بخش ((فیلم آموزشی مدارها و ربات های تک فروش)) در صفحه اصلی مراجعه کنید.

84500 تومان