عملکرد مدارها و ربات ها

ربات بلوتوثی

فواره موزیکال

پنکه هوشمند

ربات تعقیب آتش

مدار هشدار آتش

مدار تشکیل رنگ

دزدگیر خودرو

مدار شب

مدار آبیاری گلدان