ترم سوم - جلسه چهارم - فواره موزیکال

در این جلسه دانش آموز با قطعه میکروفون و خازن بدون قطب آشنا شده  و با استفاده از قطعاتی از جمله پمپ آب و ترانزیستورهای tip41 و 2n2222 ، فواره ای می سازد که میزان پرتاب آب توسط پمپ آب با شدت صدای رسیده به میکروفون مدار کم و زیاد می شود.

دسترسی به این کلیپ محدود شده است 

لطفا کد دسترسی خود را وارد نمایید

فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی

بیشتر بدانید