برچسب: روبونیچ

ترانزیستور / روبونیچ
مقالات

ترانزیستور / قطعه الکترونیکی

ترانزیستور : یک قطعه الکترونیکی هست که از سه اساس به نامهای امیتر , بیس و کلکتور تشکلیل میشود ترانزیستور های از نصفه هادی های با اسم سلسیوم و یا این که ژرمانیوم می‌سازند . ترانزیستورها کار های متمایز در

ادامه مطلب »