برچسب: نارنجی نماد ۳

مقاومت

مقاومت یکی از قطعات الکترونیکی است این قطعه جریان الکتریکی را کاهش می دهد با عبور جریان از مقاومت الکتریکی اختلاف ولتاژ در دو سر

ادامه مطلب »