برچسب: نوار های رنگی

مقاومت

مقاومت یکی از قطعات الکترونیکی است این قطعه جریان الکتریکی را کاهش می دهد با عبور جریان از مقاومت الکتریکی اختلاف ولتاژ در دو سر

ادامه مطلب »