برچسب: ولتاژ DC

خازن قطعه الکتریکی

خازن قطعه الکتریکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند.
خازن ها به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند خازن های قطب دار و خازن های بدون قطب می باشند
واحد خازن فاراد می باشد

ادامه مطلب »