ترم شش: آموزش رباتیک و الکترونیک

  • اطلاعات دوره
  • درباره ترم یک
  • جلسات
  • نظرات
  • سوالات پرتکرار

پیش نمایش

اطلاعات دوره

مدت آموزش : نامعلوم

پک آموزش داده شده : پک کامل ترم شش

محتوای بیشتر : دارد

درباره ترم 6

  • آشنایی با معرفی ورودی و خروجی ها ، فرمان دادن و گرفتن و کنترل قطعات دیگر و معرفی متغیرها از جمله موارد آموزشی این ترم می باشد.
  • شبیه سازی و کار با قطعاتی مانند lcd کاراکتری ، درایور و ساخت مدارهای مختلف از جمله ساعت دیجیتال بر روی برد بورد ، از موارد آموزشی می باشد که دانش آموز در این ترم انجام می دهد.

جلسات

جلسه 1

پیکربندی و دستورات مقدماتی

پیکربندی و دستورات مقدماتی

جلسه 2

نوشتن برنامه چراغ راهنمایی ، شبیه سازی و ساخت آن

نوشتن برنامه چراغ راهنمایی ، شبیه سازی و ساخت آن

جلسه 3​

آشنایی با درایور و ساخت ربات برنامه ریزی شده

آشنایی با درایور و ساخت ربات برنامه ریزی شده

جلسه 4

معرفی ورودی و کار با دستورات شرطی

معرفی ورودی و کار با دستورات شرطی

جلسه 5

معرفی متغیر و کار با دستورات محاسباتی

معرفی متغیر و کار با دستورات محاسباتی

جلسه 6

آشنایی با lcd و راه اندازی آن

آشنایی با lcd و راه اندازی آن

جلسه 7

راه اندازی مدار ساعت دیجیتال

راه اندازی مدار ساعت دیجیتال

نظرات

سوالات پر تکرار

آیتم محتوای. برای تغییر این متن ، متن دلخواه خود را وارد کنید.

آیتم محتوای. برای تغییر این متن ، متن دلخواه خود را وارد کنید.