اطلاعات نماینگی های روبونیچ - روبونیچ

اطلاعات نماینگی های روبونیچ

کد نمایندگینام مجموعه (نمایندگی)نام مدیر مجموعهتلفن نمایندگیایمیل مجموعهتاریخ ثبت نام در نمایندگی روبونیچآدرس نمایندگیمدارسی که فعالیت داریداطلاعات هنرجویانکد پستی
270062020209روبو پدانکمال فهیم پور۰۹۱۵۹۵۲۰۴۰۱01/07/1400خیابان بهشت - پژوهش سرای دانش آموزی
جنب دبستان فردوسی
نیشابور, خراسان رضوی ۹۳۱۳۷۷۴۹۵۸
نقشه آن را بزنید
  • دبستان آفتاب
  • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲
14985
965984516697مدرسه غیرانتفاعی آتونمریم بیلساز۰۵۱_۴۴۶۷۴۸۱۱01/03/1401شهرستان سبزوار
بلوار سیادتی
کوچه سیادتی ۱, سبزوار خراسان رضوی
نقشه آن را بزنید
  • مدرسه امام حسین
  • کانون شهید هاشمی نژاد
  • مهد باغ شادی
  • آموزشگاه دانیال
14950
کد نمایندگینام مجموعه (نمایندگی)نام مدیر مجموعهتلفن نمایندگیایمیل مجموعهتاریخ ثبت نام در نمایندگی روبونیچآدرس نمایندگیمدارسی که فعالیت داریداطلاعات هنرجویانکد پستی